Εμείς σαν Διεύθυνση του νηπιαγωγείου λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες και μέτρα, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας χώρους για την απασχόληση των παιδιών καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού.
Παρά τις δυσκολίες που έχουμε λόγω της πανδημίας του κορωνοιού οι στόχοι μας παραμένουν οι ίδιοι: Μέσα σε ένα λειτουργικό και ιδανικό περιβάλλον είναι να αναπτύξουμε στα παιδιά τις ικανότητες και τις δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες στην μετέπειτα μάθηση τους και ταυτόχρονα να τους καλλιεργήσουμε  όχι μόνο γνώσεις, αλλά χαρακτήρες και προσωπικότητες .  Η ειλικρινής συνεργασία μεταξύ Διεύθυνσης του σχολείου, δασκάλων και γονιών είναι αναγκαία για τη επιτυχία της σχολικής χρονιάς.
Εμείς σαν Διεύθυνση του νηπιαγωγείου λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και εφαρμόζουμε αυστηρούς κανόνες και μέτρα, σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των κατάλληλων συνθηκών στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας χώρους για την απασχόληση των παιδιών καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού.
Λαμβάνοντας υπόψη το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για νηπιαγωγεία που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Πρωτόκολλο που εκδόθηκε από το τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τις Υγειονομικές υποδείξεις και συστάσεις του Υπουργείου Υγείας.
  • Η διδασκαλία θα γίνεται στην τάξη αλλά και σε ανοικτό χώρο στην αυλή του σχολείου (κάτω από το κιόσκι), έτσι ώστε να απολυμαίνεται η αίθουσα και να ανοίγονται όλα τα παράθυρα και οι πόρτες για να μπαίνει καθαρός αέρας.
  • Διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλλοντος της τάξης, του νηπιαγωγείου και των υπόλοιπων χώρων με τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η απόσταση μεταξύ των παιδιών.
  • Ένα παράθυρο τουλάχιστον σε κάθε αίθουσα θα παραμένει συνέχεια ανοιχτό