Η λειτουργία του νηπιαγωγείου γίνεται κάτω από ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά όσο και για το προσωπικό και κατά συνέπεια για  εσάς τους γονείς και στα συγγενικά  σας πρόσωπα.
Η λειτουργία του νηπιαγωγείου γίνεται κάτω από ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά όσο και για το προσωπικό και κατά συνέπεια για  εσάς τους γονείς και στα συγγενικά  σας πρόσωπα.
Έχουμε δημιουργήσει και  διαμορφώσει τις κατάλληλες συνθήκες στους εσωτερικούς και εξωτερικούς μας χώρους για την απασχόληση των παιδιών καθώς και του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προσωπικού. Λαμβάνοντας υπόψη το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για νηπιαγωγεία που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Πρωτόκολλο που εκδόθηκε από το τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (ΥΚΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και τις Υγειονομικές υποδείξεις και συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, έχουμε ετοιμάσει από την αρχή αυστηρούς Κανόνες και μέτρα .
  • Σε κανένα δεν επιτρέπεται η είσοδος στους εσωτερικούς χώρους του σχολείου. Οι γονείς παραδίδουν και παραλαμβάνουν τα παιδιά τους από την είσοδο του σχολείου.
  • ‘Όλοι οι χώροι, τα παιχνίδια και όλα τα εκπαιδευτικά υλικά καθαρίζονται και απολυμαίνονται συχνά κατά τη διάρκεια της μέρας.
  • Κάθε παιδί χρησιμοποιεί τα δικά του προσωπικά αντικείμενα για τη ζωγραφική και τις κατασκευές.
  • Σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού συστήματος (βήχα, ρινική καταρροή κ.λπ.) ή/και πυρετό τότε παραμένει υποχρεωτικά στο σπίτι. Το οικείο περιβάλλον (γονείς/κηδεμόνες του παιδιού) προβαίνει αμέσως σε επικοινωνία με τον/την προσωπικό ιατρό/παιδίατρο και ενημερώνει το νηπιαγωγείο, προκειμένου να προβεί σε όλα τα απαραίτητα προβλεπόμενα μέτρα, τα οποία καθορίζονται από τα πρωτόκολλα που ισχύουν για αυτά τα θέματα.
  • Παιδιά που παραμένουν στο σπίτι λόγω αρρώστιας ή αδιαθεσίας, θα πρέπει να παρουσιάζουν βεβαίωση από τον παιδίατρο κατά την επάνοδο τους στο σχολείο. Δε θα γίνονται δεκτά παιδιά στο σχολείο χωρίς βεβαίωση παιδιάτρου.
  • Σε περίπτωση που στο επαγγελματικό ή στο ευρύτερο περιβάλλον του γονιού παρουσιαστεί κρούσμα κορωνοιού, θα είναι καλύτερα να μη φέρνετε τα παιδιά σχολείο , μέχρι την πλήρη επιβεβαίωση της αρνητικότητας του τεστ κορωνοιού
  • Οι γονείς/κηδεμόνες καθίστανται υπεύθυνοι για τη θερμομέτρηση και τον καθημερινό έλεγχο τυχόν συμπτωμάτων των παιδιών, πριν την αναχώρησή τους από το σπίτι.
Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωματολογίας αναπνευστικού με ή χωρίς πυρετό, τα παιδιά να μην προσέρχονται στο νηπιαγωγείο. Σε περίπτωση που παιδί παρουσιάσει συμπτώματα κατά τη διάρκεια της παραμονής του/της στο νηπιαγωγείο, θα οδηγείται στον ειδικό χώρο απομόνωσης και θα ειδοποιούνται γονείς/κηδεμόνες ή συγγενείς. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked (required)