Τα τμήματα

Τέσσερα τμήματα, ίδιο εβδομαδιαίο εκπαιδευτικό θέμα.
Διαφοροποίηση ανάλογα με το τμήμα.

Α' Τμήμα

2-3 ετών

Β' Τμήμα

3-4 ετών

Γ' Τμήμα

4-5 ετών

Δ' Τμήμα

5-6 ετών

Α' Τμήμα

2-3 ετών

Β'Τμήμα

3-4 ετών

Γ' Τμήμα

4-5 ετών

Δ' Τμήμα

5-6 ετών

Οι δασκάλες μαζί με τη διευθύντρια συνεδριάζουν μία φορά την εβδομάδα και προγραμματίζονται από κοινού για την προεπιλογή των θεμάτων και του τρόπου διδασκαλίας, καθώς επίσης και για τους στόχους και σκοπούς  της κάθε ενότητας.
Το Νηπιαγωγείο εφαρμόζει τo Αναλυτικό Πρόγραμμα το οποίο έχει εγκριθεί από το ΥΠΠΑΝ  και σύμφωνα με τον τύπο του σχολείου, που είναι παρομοίου, τύπου.
Η γλώσσα διδασκαλίας στο Νηπιαγωγείο είναι η Ελληνική.
Ο ημερήσιος χρόνος λειτουργίας του Νηπιαγωγείου είναι από τις 07:00 μέχρι τις  17:30
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ξεκινά από τις 07:30 μέχρι τις 12:30

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα δίνεται αναλυτικά στους γονείς με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του από τις παιδαγωγούς. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι συσχετισμένα μεταξύ τους και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Σημειώνεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και o/η Νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό του/της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό του/της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του/της και την ιδιαιτερότητα του Νηπιαγωγείου. Προσπάθεια του/της Νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δίνει έμφαση στους τέσσερις τομείς ανάπτυξης διασφαλίζοντας ότι το κάθε παιδί θα συμμετέχει ενεργά στις  διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων, στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων που θα το ενδυναμώσουν, ούτως ώστε να γίνει δημιουργικός και ενεργός πολίτης. Τα διακριτά γνωστικά αντικείμενα δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη στήριξη της ευρύτερης και ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών στους επιμέρους τομείς ανάπτυξης. Οι κατ’ εξοχήν μορφές οργάνωσης της μάθησης είναι το παιχνίδι, ελεύθερο και δομημένο, οι δομημένες δραστηριότητες και η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης. Επισημαίνεται ότι η αρχή της ωρίμανσης και των ατομικών διαφορών, γίνεται σεβαστή.
Το πρόγραμμα δίνεται αναλυτικά στους γονείς με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του από τις παιδαγωγούς. Τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα είναι συσχετισμένα μεταξύ τους και το ένα συμπληρώνει το άλλο. Σημειώνεται ότι το ωρολόγιο πρόγραμμα του νηπιαγωγείου είναι ευέλικτο και o/η Νηπιαγωγός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το θεματολόγιό του/της, να τροποποιήσει τον ημερήσιο προγραμματισμό του/της σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών της τάξης του/της και την ιδιαιτερότητα του Νηπιαγωγείου. Προσπάθεια του/της Νηπιαγωγού είναι η ισόρροπη κατανομή των θεμάτων έτσι ώστε τα παιδιά να επιτυγχάνουν τους γενικούς σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης.
Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου δίνει έμφαση στους τέσσερις τομείς ανάπτυξης διασφαλίζοντας ότι το κάθε παιδί θα συμμετέχει ενεργά στις  διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στάσεων, στην απόκτηση εμπειριών και γνώσεων που θα το ενδυναμώσουν, ούτως ώστε να γίνει δημιουργικός και ενεργός πολίτης. Τα διακριτά γνωστικά αντικείμενα δεν αποτελούν αυτοσκοπό, αλλά μέσο για τη στήριξη της ευρύτερης και ισορροπημένης ανάπτυξης των παιδιών στους επιμέρους τομείς ανάπτυξης. Οι κατ’ εξοχήν μορφές οργάνωσης της μάθησης είναι το παιχνίδι, ελεύθερο και δομημένο, οι δομημένες δραστηριότητες και η προσέγγιση της εις βάθος μελέτης. Επισημαίνεται ότι η αρχή της ωρίμανσης και των ατομικών διαφορών, γίνεται σεβαστή.
Με αυτό τον τρόπο το παιδί μαθαίνει και προσεγγίζει τη διδασκόμενη γνώση ευκολότερα και αποτελεσματικότερα. Με την παρακολούθηση τους τα παιδιά ακολουθούν ουσιαστικά μια πορεία που ξεκινά από την απλή συνειδητοποίηση καθημερινών και οικείων πραγμάτων και εννοιών και φθάνει στην κατανόηση και χρήση τους.

 

Η σχολική χρονιά του νηπιαγωγείου Ch Kinderland αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου και λειτουργεί κανονικά μέχρι και το τέλος Ιουλίου.
Κατά το μήνα Ιούλιο λειτουργεί σαν καλοκαιρινό σχολείο (summer school).

Τι λένε οι γονείς